egkatastasi diktiou domimeni kalodiosi

Εγκατάσταση Δικτύου – Δομημένη Καλωδίωση

 

Την πιο εύκολη λύση για επικοινωνία των υπολογιστών μεταξύ τους σε μια εταιρία με παραπάνω από 3 εργαζομένους δίνει η εγκατάστα- ση ενός δικτύου υπολογιστών τοπικά.

Μέσα από ένα τοπικό δίκτυο μπορούν οι υπάλληλοι να μοιράζονται το Internet, να γίνεται πιο εύκολα και άμεσα η μεταφορά και η ανταλλαγή αρχείων, να χρησιμοποιούνται οι ίδιοι εκτυπωτές από παραπάνω από έναν υπολογιστή και πολλά άλλα. Τα τοπικά αυτά δίκτυα μπορούν να είναι είτε ενσύρματα είτε ασύρματα.


Πως εγκαθιστούμε ένα τοπικό δίκτυο σε μια εταιρία.

Για να πραγματοποιηθεί η δημιουργία ενός ενσύρματου τοπικού δικτύου σε μια εταιρία και στην περίπτωση που το router δεν παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης παραπάνω του ενός υπολογιστή, τότε χρειαζόμαστε ένα εργαλείο το οποίο ονομάζεται hub. Ακόμη, χρειαζόμαστε καλώδια (συνηθέστερα καλώδια τύπου RJ45) τα οποία και τοποθετούνται στις κατάλληλες θέσεις. Φυσικά, υπάρχει πάντα και η δυνατότητα να συνδέσουμε τους υπολογιστές της εταιρίας μεταξύ τους με την βοήθεια του δικτύου του ηλεκτρισμού με χρήση κατάλληλων συσκευών. Αυτό ωστόσο είναι κάτι πολύ κοστοβόρο. Οι PCMages στέλνουν έναν εξειδικευμένο τεχνικό στον χώρο σας, ο οποίος πραγματοποιεί μια εμπειρογνωμοσύνη και στην συνέχεια προμηθεύεται τα απαραίτητα εξαρτήματα και προχωράει στην κατάλληλη τοποθέτησή τους.

Καλωδίωση και Κατανεμητής

Η εύρυθμη λειτουργία ενός δικτύου γίνεται εφικτή μέσω των κατάλληλων υλικών που χρησιμοποιούνται για την καλωδίωση του, την αντίστοιχη εγκατάσταση τους με γνώμονα τα διεθνή πρότυπα και τέλος την πιστοποίηση εγκατάστασης τους μέσω ειδικά σχεδιασμένων οργάνων για την δουλειά αυτή. Έτσι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τρία προαναφερθέντα βήματα, εξασφαλίζουμε την ποιότητα της δομημένης καλωδίωσης πραγματώνοντας ένα ασφαλές, πλήρως λειτουργικό και άμεσο δίκτυο υπολογιστών για την εταιρία. Με αυτό το δίκτυο μειώνονται θεαματικά τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν κατά την προσπάθεια επικοινωνίας των υπαλλήλων μεταξύ τους. Ως PCMages, στήνουμε από το μηδέν το τοπικό σας δίκτυο και το τελειοποιούμε με την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού παρέχοντας ανεμπόδιστη και άμεση μεταφορά τόσο δεδομένων όσο και φωνής.


Κάποιες από τις δραστηριότητές μας είναι οι εξής:

– Ανάλυση τοπικού δικτύου φωνής

– Ανάλυση τοπικού δικτύου δεδομένων

– Χαρτογράφηση των πριζών και των εν χρήσει καλωδίων του δικτύου

– Αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού (από τα καλώδια μέχρι τις πρίζες)

– Δημιουργία των απαραίτητων καναλιών και ενσωμάτωση στα κανάλια δικτύου

– Κατασκευή των απαραίτητων καλωδίων και πριζών

– Σύνδεση με καλώδια του δικτύου των Η/Υ

– Σύνδεση με καλώδια του τηλεφωνικού δικτύου

– Καλωδίωση του server της εταιρίας

– Εγκατάσταση Patch Panel (κατανεμητή) και Rack

– Έλεγχος συνδεσιμότητας και πιστοποίηση συνδέσεων του δικτύου σας


 

Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου

Οι περισσότερες εταιρίες σήμερα επιλέγουν την χρήση ενός ασύρματου δικτύου. Σίγουρα ένα ασύρματο δίκτυο χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία αναφορικά με τα δεδομένα σας. Ωστόσο η εγκατάσταση του είναι πολύ πιο εύκολη και γρήγορη. Ένας από τους τεχνικούς μας σας επισκέπτεται στον χώρο σας, καταλαβαίνεις τις ανάγκες σας και σας προμηθεύει με ένα router στην περίπτωση που δεν έχετε ήδη. Στην περίπτωση όπου υπάρχει ήδη το ασύρματο δίκτυο και αντιμετωπίζει προβλήματα, είτε σε κάποιον σταθερό υπολογιστή είτε σε κάποιο lap top, τότε γίνεται η διάγνωση του προβλήματος (το οποίο στην πλειοψηφία των φορών εντοπίζεται στις ρυθμίσεις του δικτύου) και στην συνέχεια η επίλυση. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια λειτουργική σύνδεση μεταξύ όλων των σημείων πρόσβασης του δικτύου σας. Αναφορικά με την ασφάλεια ενός ασύρματου δικτύου, αυτή αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα εταιρικά δεδομένα, ιδίως όταν αυτά είναι πολύ ευαίσθητα. Ακόμη, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος το δίκτυο σας να υπολειτουργεί ή να λειτουργεί με την ταχύτητά του αισθητά μειωμένη εάν έχει αποκτήσει παράνομη πρόσβαση σε αυτό και κάποιος γειτονικός χρήστης. Αυτά τα προβλήματα ωστόσο μπορούν να επιλυθούν εύκολα από κάποιον τεχνικό μας, ο οποίος μπορεί να ασφαλίσει το δίκτυο σας από οποιονδήποτε προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό, είτε με το κλείδωμα του δικτύου σας WEP, WPA, WPA2 είτε με το κλείδωμα των διευθύνσεων των Mac σας τα οποία επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση.

Όσον αφορά τα προβλήματα σύνδεσης ή εγκατάστασης μιας ADSL σύνδεσης, μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη ενότητα του website μας.

Ώρες Εργασίας Τεχνικού

 Επιδιόρθωση προβλημάτων στο δίκτυο : 2 περίπου ώρες

 Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου : 3-4 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των σημείων

 Ρύθμιση ασύρματου δικτύου : 1-2 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των σημείων

 Ασφάλεια ασύρματου δικτύου : 1 περίπου ώρα

 Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης : διαφορετική ώρα ανά περίπτωση

Οι τεχνικοί των PCMages μπορεί να χρειαστούν παραπάνω ώρες ή λιγότερες ώρες από τις προαναφερόμενες. Αυτό εξαρτάται πάντα από την περίπτωση, τα όποια προβλήματα προκύψουν κατά την διάρκεια της εργασίας του, τις ήδη υφιστάμενες υποδομές στον χώρο της εταιρίας και φυσικά από τις εκάστοτε απαιτήσεις της εταιρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον τιμοκατάλογό μας, σχετικά με τις χρεώσεις των τεχνικών μας.

Συμβόλαια Υποστήριξης

Εάν είστε μεγάλη εταιρία, θα ήταν συμφέρον να εξετάσετε την εναλλακτική κάποιου συμβολαίου υποστήριξης.